Dernekten Son Haberler

Kalite Politikamız

Hizmet Odaklılık

S.T.A.R Çalışanları ve Gönüllüleri hizmet verdiği tüm Kurumlarla saygılı ve hizmet odaklı bir ilişki kurar ve sürdürür. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdır. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alan Kurumlar olduğunun bilincindedir.

Sürekli Öğrenme

Sürekli öğrenme, sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle S.T.A.R, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem
benzer diğer Kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. S.T.A.R Çalışanlarının ve Gönüllülerinin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün
farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.

Değer Yaratma

S.T.A.R, başta hizmet verdiği Kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri,
doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle, Değerlendirme Takımları, İşletme ve Yönetim Bilimleri Eğitim Programlarının, değerlendirme
sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışır

İşbirlikleri Geliştirme

Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması iş birliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle S.T.A.R, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği fırsatlarını arar ve geliştirir. 

Etik Davranış

S.T.A.R Çalışanları ve Gönüllüleri, tüm S.T.A.R paydaşlarına karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır, yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemiştir.
Bu nedenle, S.T.A.R Çalışanları ve Gönüllüleri, S.T.A.R Etik Kuralları çerçevesinde, çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak, profesyonelce davranış sergiler.

Şeffaflık ve Hesap Verebilme

S.T.A.R, değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

S.T.A.R’dan Haberdar Ol

0

Üniversite

0

Fakülte

0

Bölüm

0

Program

0

Yüksek Lisans Programı

0

Doktora Programı

STAR Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği