Dernekten Son Haberler

Öz Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Eğitimi- 27 Şubat 2021

Öz Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Eğitimi, Akreditasyon Başvurusu yapan Lisans Programlarından 64 katılımcıyla gerçekleştirildi.


Akreditasyon Seminerleri Ocak-Şubat-Mart 2021

Akreditasyon Seminerleri, Ocak, Şubat, Mart ayları boyunca kurumlara özel olarak 20 den fazla üniversiteden 400 e yakın katılımcı ile gerçekleşti.


Kalite Politikamız

Hizmet Odaklılık

S.T.A.R Çalışanları ve Gönüllüleri hizmet verdiği tüm Kurumlarla saygılı ve hizmet odaklı bir ilişki kurar ve sürdürür. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdır. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alan Kurumlar olduğunun bilincindedir.

İşbirlikleri Geliştirme

Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması iş birliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle
S.T.A.R, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir iş birliği için, iş birliği ortakları arasında paylaşılmış
hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında karşılıklı güven.

Sürekli Öğrenme

Sürekli öğrenme, sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle S.T.A.R, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem
benzer diğer Kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. S.T.A.R Çalışanlarının ve Gönüllülerinin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün
farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.

Etik Davranış

S.T.A.R Çalışanları ve Gönüllüleri, tüm S.T.A.R paydaşlarına karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır,
yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemiştir. Bu nedenle, S.T.A.R Çalışanları ve Gönüllüleri, S.T.A.R Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak profesyonelce davranış sergiler.

Değer Yaratma

S.T.A.R, başta hizmet verdiği Kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri,
doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle, Değerlendirme Takımları, İşletme ve Yönetim Bilimleri Eğitim Programlarının, değerlendirme
sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışır

Şeffaflık ve Hesap Verebilme

S.T.A.R, değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve
kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

S.T.A.R’dan Haberdar Ol

STAR Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği

WhatsApp-Image-2020-02-23-at-19.49.201
WhatsApp-Image-2020-02-23-at-19.49.181
WhatsApp-Image-2020-02-23-at-19.49.18

0

Üniversite

0

Fakülte

0

Bölüm

0

Program

0

Yüksek Lisans Programı

0

Doktora Programı