DEKANLAR KURULU ÇALIŞTAYI

YER: Zoom Online Platformu

TOPLANTI LİNKİhttps://ibnhaldun.zoom.us/j/5028623470

TARİH: 26 Aralık 2020

SAAT: 10.00-12.00

İLETİŞİM: star@star.org.tr

KAYIT OLMAK İÇİN ALTTAKİ FORMU DOLDURUNUZ:

26 Aralık 2020 Dekanlar Kurulu Kayıt Formu

İş Bilgileri


Kişisel bilgiler:


Kişisel Verilerimin Benimle İletişime Geçilmesi İçin Toplanmasını Kabul Ediyorum


DEKANLAR KURULU ÇALIŞTAY PROGRAMI

SAAT KONUŞMACI KONU BAŞLIĞI
10.00-10.10

Dr. İsmail Erkam TÜZGEN

STAR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Açılış Konuşması
10.10-10.25

Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK

STAR Derneği Akademik Danışma Kurulu Başkanı

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü

Akademik Danışma Kurulu Adına
10.25-10.45

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı

YÖKAK
10.45-11.00

Doç. Dr. Adem AKBIYIK

STAR Derneği Eğitim Komitesi Başkanı

Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri

İşletme Programları Akreditasyonlarında Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri
11.00-11.15

Doç. Dr. Turgay GEÇER

STAR Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Değerlendirme Ölçütleri
11.15-11.30

Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

STAR Derneği İşletme ve Yönetim Bilimleri Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu Başkanı

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı

Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri

 

Dernekten Son Haberler

Kalite Politikamız

Hizmet Odaklılık

S.T.A.R Çalışanları ve Gönüllüleri hizmet verdiği tüm Kurumlarla saygılı ve hizmet odaklı bir ilişki kurar ve sürdürür. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdır. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alan Kurumlar olduğunun bilincindedir.

İşbirlikleri Geliştirme

Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması iş birliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle
S.T.A.R, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir iş birliği için, iş birliği ortakları arasında paylaşılmış
hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında karşılıklı güven.

Sürekli Öğrenme

Sürekli öğrenme, sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle S.T.A.R, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem
benzer diğer Kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. S.T.A.R Çalışanlarının ve Gönüllülerinin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün
farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.

Etik Davranış

S.T.A.R Çalışanları ve Gönüllüleri, tüm S.T.A.R paydaşlarına karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır,
yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemiştir. Bu nedenle, S.T.A.R Çalışanları ve Gönüllüleri, S.T.A.R Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak profesyonelce davranış sergiler.

Değer Yaratma

S.T.A.R, başta hizmet verdiği Kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri,
doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle, Değerlendirme Takımları, İşletme ve Yönetim Bilimleri Eğitim Programlarının, değerlendirme
sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışır

Şeffaflık ve Hesap Verebilme

S.T.A.R, değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve
kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

S.T.A.R’dan Haberdar Ol

STAR Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği

WhatsApp-Image-2020-02-23-at-19.49.201
WhatsApp-Image-2020-02-23-at-19.49.181
WhatsApp-Image-2020-02-23-at-19.49.18

Öne Çıkan Gelişmeler

0

Üniversite

0

Fakülte

0

Bölüm

0

Program

0

Yüksek Lisans Programı

0

Doktora Programı