2023-2027 Stratejik Plan Çalışmaları

STAR 2023–2027 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının bu duyurunun yayımlandığı tarih itibariyle başladığını bildirmekten mutluluk duyarız.
STAR Yönetim Kurulu Stratejik Plan çalışmalarını kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında önemsemektedir. Organizasyonel açıdan koordinasyonu sağlamak için Stratejik Plan Hazırlık Komisyonu oluşturma çalışmaları başlatılmış ve Stratejik Plan Hazırlık Sürecine ilişkin zaman çizelgesi oluşturulmuştur. Ayrıca Paydaşların Stratejik Plan Hazırlık Süreçlerine etkin katılımı da önemsenmektedir.
Planlanan çalışmalar kapsamında, Stratejik Plana ilişkin mevzuat, literatür ve YÖKAK ile Ulusal Akreditasyon Kuruluşlarının stratejik planlarının incelenmesi öngörülmektedir. Stratejik Plan Hazırlık
Sürecinde katılımcılığı üst düzeyde sağlamak üzere Paydaş Analizi çalışmasının gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır. Bu kapsamda İç ve Dış Paydaş önerilerinin alındığı Paydaş Anketlerinin uygulanması karara
bağlanmıştır. Bununla beraber paydaşların önerileri, mevzuat, çalışma prensipleri, STAR’ın değer algıları ve kurum kültürü ve yerleşmiş uygulamalar dikkate alınarak sahip olunan misyon ve vizyon
çerçevesinde katılımcı bir şekilde stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda yapılacak olan çalışmaların hem kamuya hem de STAR’ın kurumsal yönetim anlayışına en üst düzeyde katkı sağlayacağı beklenmektedir. Tüm süreçlerde paydaşlarımızın da yer alması bizi
ayrıca mutlu edecektir.

Ağustos 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1 Comment

  • Şubat 27, 2023

    For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

Yorum Yazın

Bültene abone ol

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ve ilişkili Bölümlerde yürütülmekte olan işletme ve yönetim bilimleri alanı ile ilgili Lisans Programlarının değerlendirme akreditasyonunun yapılması ve yeni programların geliştirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

STAR - Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.