STAR İç Kalite Güvence Sistemi

STAR, her yılın 2 ayını Gözden Geçirme Sürecine ayırır. Bu Süreç, STAR Kurul ve Komiteleri Üyeleri ile istişare edilerek STAR Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Gözden Geçirme Sürecinde, Tablo 1’de listelenen veriler toplanır. İşbu veriler, STAR Sürekli İyileştirme Komitesi tarafından bir Öneri Setine dönüştürülür ve STAR Kurul ve Komiteleri Üyeleri ile paylaşılır. STAR Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak genel katılımlı toplantılar ile işbu Öneri Seti müzakere edilir ve bir Eylem Planı hazırlanır. İşbu Eylem Planı, STAR Yönetim Kurulu ve STAR Sürekli İyileştirme Komitesi tarafından belirlenen takvime göre yürürlüğe konur. Gelecek yılki Gözden Geçirme Sürecinde hem yapılan iyileştirmelerin nitelik ve nicelikleri yeniden değerlendirilir ve hem de Eylem Planı güncellenir. Gözden Geçirme Sürecinin sevk ve idaresi STAR Sürekli İyileştirme Komitesine aittir. STAR Sürekli İyileştirme Komitesi uygun göreceği tarihte Eylem Planının uygulanması ve yeni Öneri Setini hazırlar, tüm STAR Kurul ve Komiteleri Üyelerine sunar.

HTML Table Generator
Kapsam Veri Frekans
Değerlendirme Süreci  Yükseköğretim Kurumu anketi Her değerlendirme sonrasında
Değerlendirme Süreci Değerlendirme Takımı anketi Her değerlendirme sonrasında
Değerlendirme Takımı Yükseköğretim Kurumu anketi Her değerlendirme sonrasında
 Değerlendirme Takımı  Değerlendirme Takımı anketi Her değerlendirme sonrasında
STAR Ölçütleri Yükseköğretim Kurumu anketi Her değerlendirme sonrasında
STAR Ölçütleri  Değerlendirme Takımı anketi Her değerlendirme sonrasında
 STAR Ölçütleri STAR Kurul ve Komite Üyeleri Her yıl en az 1 kez
Kurumsal Yönetim  STAR Kurul ve Komite Üyeleri Her yıl en az 1 kez
 Eğitim Planı STAR Kurul ve Komite Üyeleri  Her yıl en az 1 kez
 Yönergeler STAR Kurul ve Komite Üyeleri Her yıl en az 1 kez
 İç Paydaş Katılımı  STAR Kurul ve Komite Üyeleri, Görev Almış Değerlendirme Takımı Üyeleri  Her yıl en az 1 kez
 Dış Paydaş Katılımı Öğrenciler, Öğretim Üyeleri, Meslek Örgütleri, Kamu Kuruluşları  Her yıl en az 1 kez

Bültene abone ol

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ve ilişkili Bölümlerde yürütülmekte olan işletme ve yönetim bilimleri alanı ile ilgili Lisans Programlarının değerlendirme akreditasyonunun yapılması ve yeni programların geliştirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

STAR - Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.