YÖNETİM KURULU
1–Dr. İsmail Erkam TÜZGEN  Başkan
2–Doç. Dr. Turgay GEÇER  Başkan Yardımcısı
3–Doç. Dr. Mehmet Fatih AYSAN  Üye
4–Halil İbrahim ALEGÖZ  Sayman
5–Miraç Talha DURMUŞ  Genel Sekreter
        AKADEMİK DANIŞMA KURULU
1– Prof. Dr Recep ŞENTÜRK           Danışma Kurulu Başkanı İbn Haldun Üniversitesi Rektörü
2– Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL Kastamonu Üniversitesi Rektörü
3– Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ Uludağ Üniversitesi Rektörü
4– Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Hitit Üniversitesi Rektörü
5– Prof. Dr. Erol ÖZVAR Marmara Üniversitesi Rektörü
6– Prof. Dr. Mahmut AK İstanbul Üniversitesi Rektörü
7– Prof. Dr. Mehmet BARCA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
8– Prof. Dr. Mehmet BULUT İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü
9– Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Yaşar Üniversitesi Rektörü
10–Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
11–Prof. Dr. Muhammed Fatih ANDI Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü
12– Prof. Dr. Sabahattin AYDIN İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
13– Prof. Dr. Yücel OĞURLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU
1–Prof. Dr. Güray KÜCÜKKOCAOĞLU  Başkan
2–Prof. Dr. İsmet Doğan KARGÜL  Başkan Yardımcısı
3–Prof. Dr. Vedat AKGİRAY  Üye
4–Prof. Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK  Üye
5–Doç. Dr. Nagihan ÇÖMEZ DOLGAN  Üye
6–Doç. Dr. Nihat ALAYOĞLU  Meslek Örgütü Temsilcisi/Üye
7–Mehmet BÜYÜKEKŞİ  İş Adamı Temsilci/Üye
                 DENETİM KURULU
1–Fatma Nur AYSAN Başkan
2–Ayşegül DURMUŞ Başkan Yardımcısı
3–Nagehan PAKDAMAR TÜZGEN Üye