Değerlendirme Bedelleri 


Akreditasyon başvurusu yapan Lisans Programı için talep edilecek değerlendirme türü bazında değerlendirme bedelleri aşağıdaki tablodadır. Bu değerlendirme bedelleri değerlendirme takımlarının ulaşım, konaklama ve yemek masraflarını karşılamaz. Yerleşke Ziyareti ulaşım, konaklama ve yemek masrafları kurum tarafından karşılanacaktır.

Değerlendirme Türleri

Değerlendirme Bedelleri

Genel Değerlendirme

40.000–₺ (+%18 KDV)

Ziyaretle Ara Değerlendirme

20.000–₺ (+%18 KDV)

Raporla Ara Değerlendirme

10.000–₺ (+%18 KDV)

Faturalama ve Ödeme Planı


Değerlendirme Bedelinin

%50’si, Lisans Programını yürüten Birim ile STAR arasında imzalanacak Sipariş Formu tarihinden itibaren 30 gün içerisinde fatura edilir.

%50’si, İYBAK tarafından Değerlendirme Takımının oluşturulma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde fatura edilir.

Değerlendirme Bedellerine, %18 KDV eklenir.

Her bir fatura, fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmelidir.

Faturalar, STAR İktisadi İşletmesi tarafından tanzim edilir.

Ödemeler, STAR İktisadi İşletmesinin aşağıdaki hesabına yapılmalıdır.

1. Ziraat Bankası – IBAN TR30 0001 0005 3293 5663 4550 01

Değerlendirme Türleri


Genel Değerlendirme; akreditasyon başvurusu yapan Lisans Programının,
1. Özdeğerlendirme Raporunun incelenmesi,
2. Yerleşke ziyareti,
3. Genel Değerlendirme çalışmalarını kapsar.

Ziyaretle Ara Değerlendirme; bir Genel Değerlendirme sonucunda 2 yıl süreli akreditasyon verilen Lisans Programının,
1. Ara Raporunun incelenmesi,
2. Yerleşke ziyareti,
3. Ziyaretle Ara Değerlendirme çalışmalarını kapsar.

Raporla Ara Değerlendirme; bir Genel Değerlendirme sonucunda 2 yıl süreli akreditasyon verilen Lisans Programının,
1. Ara Raporunun incelenmesi,
2. Yerleşke ziyareti yapılmaksızın, Raporla Ara Değerlendirme çalışmalarını
kapsar.