STAR İktisadi İşletmesi

Dr. İsmail Erkam TÜZGEN                                                   

İktisadi İşletme Müdürü

Doç. Dr. Turgay GEÇER                                                     

İktisadi İşletme Müdürü

Abdulkadir ÇELEBİ                                                             

Genel Sekreter