KOMİTELER
Aday Belirleme Komitesi
1–Prof. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU  Başkan
2–Prof. Dr. Davut PEHLİVANLI  Başkan Yardımcısı
3–Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU  Üye
4–Dr. Mehmet Raci HOŞGÖR  Üye
5–Doç. Dr. Turgay GEÇER  Üye
Sürekli İyileştirme Komitesi
1–Dr. Mehmet Raci HOŞGÖR   Başkan
2–Doç. Dr. Turgay GEÇER   Başkan Yardımcısı
3–Doç. Dr. Nihat ALAYOĞLU   Üye
4–Abdulkadir ÇELEBİ   Üye
Eğitim Komitesi
1–Doç. Dr. Gökçen ARKALI OLCAY  Başkan
2–Doç. Dr. Turgay GEÇER  Başkan Yardımcısı
3–Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU  Üye
İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi
1–Prof. Dr. Erhan DEMİRELİ
2–Prof. Dr. Davut PEHLİVANLI Başkan Yardımcısı
3–Prof. Dr. İsmail EROL Üye
Ölçütler Komitesi
1–Doç. Dr. Mehmet BABACAN Başkan
2–Prof. Dr. Lokman GÜNDÜZ Başkan Yardımcısı
3–Doç. Dr. Nihat ALAYOĞLU Üye
Arşivleme Komitesi
1–Prof. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  Başkan
2–Dr. Öğretim Üyesi Ayhan SERHATERİ  Başkan Yardımcısı
3–Prof. Dr. Lokman GÜNDÜZ  Üye
Tutarlılık Kontrol Komitesi
1–Prof. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  Başkan
2–Dr. Öğretim Üyesi Ayhan SERHATERİ  Başkan Yardımcısı
3–Prof. Dr. Lokman GÜNDÜZ  Üye
İtiraz Komitesi
1–Prof. Dr. Lokman GÜNDÜZ  Başkan
2–Dr. Mehmet Raci HOŞGÖR  Başkan Yardımcısı
3–Dr. Öğretim Üyesi Ali COŞKUN  Üye
Finans Komitesi
1–Halil İbrahim ALEGÖZ    Başkan
2–Miraç Talha DURMUŞ    Başkan Yardımcısı
3–Doç. Dr. Turgay GEÇER    Üye