Kalite Politikamız

Türkiye’de Lisans Programlarının kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen ‘STAR Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği’ (STAR), çalışmalarını sürekli iyileştirme ve toplam kalite felsefesi doğrultusunda yürütmeyi ve işletme ve yönetim bilimleri eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarının beklentilerini karşılamayı temel ilke edinmiştir. Sunulan hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmak için STAR aşağıdaki değerlere bağlı kalacaktır.

STAR Çalışanları ve Gönüllüleri hizmet verdiği tüm Kurumlarla saygılı ve hizmet odaklı bir ilişki kurar ve sürdürür. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdır. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alan Kurumlar olduğunun bilincindedir.

Sürekli öğrenme, sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle STAR, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem benzer diğer Kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. STAR Çalışanlarının ve Gönüllülerinin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.

STAR, başta hizmet verdiği Kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri, doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle, Değerlendirme Takımları, İşletme ve Yönetim Bilimleri Eğitim Programlarının, değerlendirme sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışır.

Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması işbirliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle STAR, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği ortakları arasında paylaşılmış hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan bir ilişki kurulması esastır.

STAR Çalışanları ve Gönüllüleri, tüm STAR paydaşlarına karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır, yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemiştir. Bu nedenle, STAR Çalışanları ve Gönüllüleri, STAR Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak profesyonelce davranış sergiler.

STAR, değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

Bültene abone ol

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ve ilişkili Bölümlerde yürütülmekte olan işletme ve yönetim bilimleri alanı ile ilgili Lisans Programlarının değerlendirme akreditasyonunun yapılması ve yeni programların geliştirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

STAR - Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.