Özdeğerlendirme_Raporu_Hazırlanırken_Dikkat_Edilmesi_Gereken_Konular_Sürüm_1_1