Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüne akreditasyon verilebiliyor mu?

Uluslararası Ticaret kavramı geçen tüm programlar akreditasyon tescil alanımız kapsamındadır.

Değerlendirme ölçütleri dokümanında "Program Öğrenme Çıktıları, ... STAR Çıktılarını da içerecek biçimde tanımlanmalıdır." ibaresi var. Bu ibaredeki içerme nasıl tanımlanıyor? Mesela iki STAR çıktısı bir program çıktısı olarak tanımlanabilir mi? Yoksa program çıktıları STAR çıktılarına ek olarak mı tanımlanabilir?

STAR çıktıları TYYÇ 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı) çıktılarını karşılamak adına belirlenir. Burada Program Çıktıları ile STAR Çıktılarının bir çapraz tablosunun oluşturulması ve ortak hücrelerin belirlenerek STAR Çıktılarına tam uyumun ifade edilmesi uygun olacaktır. STAR Çıktıları ile uyumlu olmayan ancak programın yer vermek istediği Program Çıktıları elbette olabilir.

Değerlendirme ölçütleri dokümanı 4.1.' de belirtilen konuların tümünün zorunlu ders kapsamında verilmesi ve ölçülmesi mi gerekiyor?

Değerlendirme Ölçütleri

Ölçüt 4 Program Öğretim Planı
4.1. Program Öğretim Amaçlarını ve Program Öğrenme Çıktılarını destekleyen bir Program Öğretim Planı (müfredatı) olmalıdır. Program Öğretim Planı, Genel Ölçütler ve Programa Özgü Ölçütleri içermelidir.

Kullanımını Programa Özgü Ölçütlere bir atıf olarak kabul ederek; tüm mezunlarınızın sahip olmasını istediğiniz amaçları tüm öğrencilere temas ettiğiniz derslere öncelik vererek yapmanız uygun olacaktır.

 

 

Kanıt niteliğindeki dosyaların özdeğerlendirme raporuna ne şekilde ekleneceğini öğrenmek istiyorum. Örneğin bir çok mail yazışması eklenecek, danışmanlık ile ilgili. Bunlar, ilgili başlığın altına ekran görüntüsü olarak mı yoksa ek dosyalar olarak mı eklenmeli? Veya farklı bir talebiniz var mı?

Asıl Rapor 25 sayfa civarındadır. Bu nedenle ilgili ölçüt ile ilgili durumu destekleyen ifadeler raporun ana kısmına, ifadeleri destekleyen kanıt niteliğinde doküman, mail, afis/poster vb. ise cümle sonuna atıf verilerek ekler kısmında yer verilmelidir.