VC Right Work Sidebar

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

STAR Derneği 29 Temmuz 2020 tarihinde Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’na (YÖKAK) ziyaret
gerçekleştirdi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS tarafından derneğimize ‘Kalite
Değerlendirme Tescil Belgesi’ takdim edildi.

S.T.A.R