Çalıştaylar

2022

Programa Özgü Ölçütler Çalıştayı- II

22 Ocak 2022 tarihinde 09:00-14:30 arasında 61 öğretim üyesinin katılımı ile uzaktan çevrim içi ‘Programa Özgü Ölçütler Çalıştayı-II düzenlenmiştir. Çalıştayda tartışılan ölçüt grupları: İktisat, Çalışma (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri/ İnsan Kaynakları), Bankacılık/ Finans, Siyaset Bilimi/ Uluslararası İlişkiler, Maliye. Katılımcıların ölçütlere ilişkin yorumları anket ve mail yoluyla alınmıştır. Çalıştay programını görüntülemek için tıklayınız.

Programa Özgü Ölçütler Çalıştayı- I

08 Ocak 2022 tarihinde 09:00-11:00 arasında 64 öğretim üyesinin katılımı ile uzaktan çevrim içi ‘Programa Özgü Ölçütler Çalıştayı-I düzenlenmiştir. İkinci programa özgü ölçütler çalıştayının müstakil olarak düzenlenmesi önerilmiştir. Çalıştay programını görüntülemek için tıklayınız.


2021

Dekanlar Konseyi Çalıştayı- III

29 Nisan 2021 tarihinde 10:00-12:30 arasında 49 farklı kurumdan toplam 161 öğretim üyesinin katılımı ile uzaktan çevrim içi ‘Dijital Dönüşüm Çağında Uzaktan Eğitimde Kalite Sorunu- Tecrübe Paylaşımları’ başlıklı Dekanlar Konseyi Çalıştayının üçüncüsü düzenlenmiştir. Çalıştay sonunda STAR Akademi Konuşmaları başlıklı etkinlik dizilerine ilişkin katılımcıların yorumları anket üzerinden alınmıştır. Çalıştay programını görüntülemek için tıklayınız.


2020

Dekanlar Konseyi Çalıştayı- II

26 Aralık 2020 tarihinde, 10:00-12:00 arasında 100’e yakın üniversiteden 190 katılımcı ile Dekanlar Konseyi Çalıştayının ikincisi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yorumları anket yoluyla alınmıştır. Çalıştay programını görüntülemek için tıklayınız.

Finans, Bankacılık ve Yönetim Bilgi Sistemleri Disiplinlerine Özgü Ölçütler Çalıştayı

30 Nisan 2020 tarihinde, 14:00–16:00 arasında Finans, Bankacılık ve Yönetim Bilgi Sistemleri Disiplinlerine Özgü Ölçütler Çalıştayı 31 öğretim üyesinin katılımı ile uzaktan çevrim içi gerçekleştirilmiştir. Ölçütlere ilişkin yorumlar mail yoluyla alınmıştır. Çalıştay programını görüntülemek için tıklayınız.

İşletme, İktisat, Ekonomi ve Uluslararası Ticaret Disiplinlerine Özgü Ölçütler Çalıştayı

29 Nisan 2020 tarihinde, 14:00–16:00 arasında İşletme, İktisat, Ekonomi ve Uluslararası Ticaret Disiplinlerine Özgü Ölçütler Çalıştayı 41 öğretim üyesinin katılımı ile uzaktan çevrim içi gerçekleştirilmiştir. Ölçütlere ilişkin yorumlar mail yoluyla alınmıştır. Çalıştay programını görüntülemek için tıklayınız.

Dış Paydaşlar Çalıştayı

24 Nisan 2020 tarihinde, 17:00–18:30 arasında ‘İş Dünyasının İşletme Mezunlarından ve İşletme Programlarından Beklentileri’ başlıklı Dış Paydaşlar Çalıştayına 117 kişi katılmıştır. Çalıştay programını görüntülemek için tıklayınız.