Değerlendirme Bedelleri

Akreditasyon başvurusu yapan Lisans Programı için talep edilecek değerlendirme türü bazında değerlendirme bedelleri aşağıdaki tablodadır. Bu değerlendirme bedelleri değerlendirme takımlarının ulaşım, konaklama ve yemek masraflarını da içerir. Akreditasyon Bedeli dışında kurumlardan başkaca bir bedel talep edilmeyecektir.

 

Değerlendirme TürleriDeğerlendirme Bedelleri
Genel Değerlendirme80.000–₺ (+%18 KDV)
Ziyaretle Ara Değerlendirme40.000–₺ (+%18 KDV)
Raporla Ara Değerlendirme20.000–₺ (+%18 KDV)

 

Faturalama ve Ödeme Planı

Değerlendirme Bedelinin

%50’si, Akreditasyon Başvuru Dilekçesi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde fatura edilir. 

%50’si, Değerlendirme Takımı Üyelerinin Lisans Programına bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde fatura edilir.

Değerlendirme Bedellerine, %18 KDV eklenir.

Her bir fatura, fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmelidir.

Faturalar, STAR İktisadi İşletmesi tarafından tanzim edilir.

Ödemeler, STAR İktisadi İşletmesinin aşağıdaki hesabına yapılmalıdır.

Ziraat Bankası – IBAN TR30 0001 0005 3293 5663 4550 01

Alıcı: STAR Sosyal Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği İktisadi İşletmesi

Değerlendirme Türleri

Genel Değerlendirme; akreditasyon başvurusu yapan Lisans Programının,
1. Öz değerlendirme Raporunun incelenmesi,
2. Yerleşke ziyareti,
3. Genel Değerlendirme çalışmalarını kapsar.

Ziyaretle Ara Değerlendirme; bir Genel Değerlendirme sonucunda 2 yıl süreli akreditasyon verilen Lisans Programının,
1. Ara Raporunun incelenmesi,
2. Yerleşke ziyareti,
3. Ziyaretle Ara Değerlendirme çalışmalarını kapsar.

Raporla Ara Değerlendirme; bir Genel Değerlendirme sonucunda 2 yıl süreli akreditasyon verilen Lisans Programının,
1. Ara Raporunun incelenmesi,
2. Yerleşke ziyareti yapılmaksızın, Raporla Ara Değerlendirme çalışmalarını
kapsar.

Bültene abone ol

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ve ilişkili Bölümlerde yürütülmekte olan işletme ve yönetim bilimleri alanı ile ilgili Lisans Programlarının değerlendirme akreditasyonunun yapılması ve yeni programların geliştirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

STAR - Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.